Alizade Catering

Images

Alizade Catering olarak, 16.07.2011 tarihinden beri ilk günkü heyecanımız ve özenimizle Kurtköy Mah. Taşınmaz Sokak No:10’da toplu yemek üretimi ile İstanbul Anadolu yakası genelindeki okul, şirket, firma ve fabrikalara günlük tabldot servisimizle hizmet vermekteyiz.
Hizmet verilecek okul, işletme, fabrika veya şantiyenin niteliği ve özel tercihlerine göre taşımalı yemek veya yerinde üretim esası ile hizmet verebilmekteyiz.

En kaliteli ürünü en uygun şartlarda sunmak başlıca hedefimiz olduğundan, satınalma, depolama, işleme ve sevkiyat döngüsünde standardizasyonun sağlanması, sistemin ve standartların korunması açısından ISO9001:20000 ve ISO22000:2005 sistemlerini yemek üretim tesisimize kurarak uygulamasına geçmekle beraber, uluslararası sistemlere ek olarak T.C. Gıda Kodeksi ve ilgili yönetmeliklere göre üretim yapmaktayız.

İlkelerimiz, çalışma prensiplerimiz ve prensiplerimize bağlılığımız ışığında ve tesisimize kurmuş olduğumuz uluslararası standartlar doğrultusunda;

  • Fabrikalara,
  • Eğitim kurumlarına,
  • Hastanelere

Yemek hizmeti verebilmekteyiz. Merkez mutfağımızdan taşımalı yemek esasına göre hizmet verdiğimiz noktaların olması yanısıra, yerinde üretim esasına göre işletmekte olduğumuz işletme mutfakları, bu mutfaklar aracılığı ile ayrıca servis verdiğimiz taşımalı yemek noktalarımız bulunmaktadır.